Sanitace dojícího zařízení

Sanitace dojicího zařízení je složitý a náročný proces, který má zajistit odstranění všech zbytků mléka a organických i anorganických látek, které by mohly ovlivňovat jeho kvalitu, popřípadě mohou být zdrojem mikrobiálního znečištění v dojicích nebo chladicích zařízeních.

Sanitace musí vedle čisticího účinku zajistit dezinfekci všech částí dojicího zařízení přicházejících do styku s mlékem bezprostředně po dojení a v tomto stavu uchovat dojicí zařízení až do doby dalšího dojení.

Naše přípravky DEZI ALK, DEZI KS a DEZI KD jsme vyvinuli tak, aby odstranily veškeré organické i anorganické usazeniny z mléčného potrubí a chladicích nádrží.

Výborně působí i v podmínkách s velmi tvrdou vodou a zároveň šetří pryžové součásti.

 

DEZI ALK

Alkalický kapalný přípravek určený k čištění potrubních systémů v zemědělství a potravinářství.

Více …

 

DEZI KS

   Kyselý kapalný přípravek určený k čištění potrubních systémů v zemědělství a potravinářství.

Více …

DEZI KD

   Kyselý kapalný přípravek určený k čištění potrubních systémů v zemědělství a potravinářství

Více …